Prečo sú bio/eko certifikáty dôležité


AB - Agriculture Biologique

AB - Agriculture Biologique

Aby produkt mohol dostať označenie Agriculture Biologique (AB), musí obsahovať aspoň 95% zložiek z ekologického poľnohospodárstva, čo tento certifikát zaraďuje medzi najprísnejšie v EU.   


Africa Friendly

Africa Friendly

Africké rastliny sú vystavené najbrutálnejším a najdrsnejším podmienkam vo svojom divokom prírodnom prostredí. Extrémne teploty, obdobia sucha nasledované záplavami a mnoho ďalších extrémov, to všetko vytvára prostredie, ktoré je nestabilné a nekontrolovatelné. Za týchto okolností si rastliny vytvárajú výnimočné mechanizmy na zvládnutie a prežitie takýchto drsných podmienok. Táto divoká príroda vedie rastliny k vyššej prirodzenej aktivite a tvorbe účinných látok, ako keby boli v ľudmi kontrolovanom a kultivovanom prostredí.


BDIH

BDIH

S cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia dostávali správnu informáciu o BIO kvalite kozmetických prípravkov, BDIH má svoj BIO Status / Značku certifikovaných výrobkov pravidelne kontrolovanú a overovanú. Výrobcovia sú v tomto smere povinní dodržiavať jasné pravidlá. Napríklad, certifikovaný prírodný kozmetický produkt môže byť opísaný ako "BIO" len vtedy, ak obsahuje aspoň 95% organických surovín.


BIO-SIEGEL

BIO-SIEGEL

Nemecká značka, ktorá od roku 2001 označuje všetky potraviny z ekologického hospodárstva. V súčasnosti má použitie loga BIO-SIEGEL registrovaných 4175 spoločností spolu pre 65 917 produktov. Medzi produkty, ktoré sú označované týmto logom patria všetky poľnohospodárske produkty ( spracované aj nespracované), ktoré dodržujú zásady ekologického poľnohospodárstva. Nepatria sem však produkty akvakultúry, rybárstva a poľovníctva.


Bioland

Bioland

Bioland je vedúca asociácia pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku. Už vyše 5.800 poľnohospodárov, záhradníkov, včelárov a vinárov produkuje svoje výrobky v súlade s ekologickými pravidlami a zásadami. Združuje takisto vyše 1.000 partnerov z výroby a obchodu, ako sú pekárne, mliekarne, mäsiarov a reštaurácie. Dohromady tvoria spoločenstvo hodnôt v prospech ľudí a životného prostredia.


BUAV

BUAV

Založená v roku 1898, Britská únia pre zrušenie vivisekcie (BUAV) [Vivisekcia – pokusná operácia, chirurgický zákrok na pokusnom zvierati zaživa a bez umŕtvenia] je popredná svetová organizácia, ktorá vytvára kampane za účelom oboznámenia širokej verejnosti o pokusoch na zvieratách a s cieľom budovať svet, kde ľudia nebudú tolerovať testovanie na zvieratách.


BWC SA (Beauty Without Cruelty South Africa)

BWC SA (Beauty Without Cruelty South Africa)

Krása bez krutosti (Beauty without Cruelty) oslavuje takmer 40 rokov práce pri obhajovaní práv zvierat v Južnej Afrike a je si vedomá, že ostáva ešte veľa práce v oblastiach ako vivisekcia, zvieratá ako zábava, priemyselné veľkochovy, testovanie kozmetických prípravkov na zvieratách a vykorisťovanie divokej zveri.


CCIC - The Coalition For Consumer Information On Cosmetics

CCIC - The Coalition For Consumer Information On Cosmetics

Program Skákajúceho Zajaca Koalície pre Informovanosť Spotrebiteľa o Kozmetike (CCIC) spravuje štandard na ochranu zvierat – Cruelty-free - a medzinárodne uznávané Logo Skákajúceho Zajaca pre spoločnosti vyrábajúce kozmetiku, výrobky pre osobnú starostlivosť a výrobky pre domácnosť. Program Skákajúceho Zajaca poskytuje najlepšiu záruku, že výrobca, jeho laboratória a ani dodávatelia nepoužívajú testovanie na zvieratách v žiadnej fáze vývoja výrobku.


Demeter

Demeter

Demeter je značka pre produkty z biodynamického poľnohospodárstva. Len prísne kontrolovaní a zmluvne viazaní partneri majú dovolené používať značku Demeter. Komplexný proces overovania zabezpečuje prísne dodržiavanie medzinárodných Demeter štandardov výroby a spracovania, ako aj príslušné ekologické predpisy v rôznych krajinách; kontroluje sa každý krok, od poľnohospodárskej výroby a spracovania až po konečné balenie výrobkov.


ECO CERT

ECOCERT je inšpekčný a certifikačný orgán založený vo Francúzsku v roku 1991. Pri jeho zrode stal tím agrotechnikov, ktorí si boli vedomí potreby rozvíjať poľnohospodárstvo šetrné k životnému prostrediu a že je dôležité ponúknuť určitú formu uznania tým, ktorí sa zaviazali k tomuto spôsobu výroby.


EcoControl

EcoControl je certifikačný orgán pre ekologické výrobky a systémy riadenia kvality, mimo potravinárskeho sektoru. EcoControl má v tejto oblasti skúsenosti už od roku 2001. Dr. Banzhaf, generálny riaditeľ EcoControl-u, je aktívny v oblasti ekologickej certifikácie výrobkov viac ako 20 rokov.


Ecogarantie

V súčasnej dobe sa cítime viac a viac zodpovedný za svet, v ktorom žijeme. Používanie ekologicky šetrných výrobkov prospieva nielen nám, ale takisto pomáha udržať náš svet v rovnováhe. To je dôvod, prečo sme sa snažíme tlačiť tak širokú škálu zdravých a ekologických výrobkov dopredu. Ecogarantie vypracoval unikátny zoznam špecifikácií/štandardov pre ekologické výrobky, počnúc výrobkami pre osobnú starostlivosť až po čistiace prostriedky.


Ecolabel

Environmentálny certifikát EÚ, Ecolabel, vám pomôže identifikovať výrobky a služby, ktoré majú znížený dopad na životné prostredie po celú dobu ich životného cyklu, od ťažby surovín až po výrobu, používanie a likvidáciu. Uznávaný po celej Európe, certifikát Ecolabel je dobrovoľnou značkou, ktorá podporuje vynikajúcu kvalitu životného prostredia a značka, ktorej môžete veriť.


EKO Poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo (EP) je systém priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo udržateľný agroekosystém, ktorý využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje, ekologicky šetrné technológie a postupy, ktoré minimalizujú poškodzovanie životného prostredia.


Ekologické zemědělství EU

Všade tam, kde sa dnešný spotrebiteľ rozhodne kúpiť alebo jesť ekologické produkty, mal by mať dôveru, že sú v súlade s prísnymi pravidlami EÚ. Výrobky, ktoré nespĺňajú tieto normy, nesmú byť označované ako organické a bio alebo niesť ekologické logo EÚ alebo národný ekvivalent.


Ekologicky šetrný výrobok

Ekologicky šetrný výrobok

Environmentálne označovanie (ecolabelling) je označovanie výrobkov a služieb, ktoré sú v priebehu celého životného cyklu preukázateľne šetrnejšie nielen k životnému prostrediu, ale aj k zdraviu spotrebiteľa. Ich kvalita pritom zostáva na veľmi vysokej úrovni.


Environmentálne vhodný produkt

Enviromentálne vhodný produkt je národná environmentálna značka, ktorá je vlastníctvom Ministerstva Životného Prostredia Slovenskej Republiky (MŽP SR) a má verejnoprávnu povahu.


Fairtrade

Nastavenie medzinárodného obchodu je nefér k ľuďom, ktorí pre nás pestujú kávu, kakao, čaj, banány alebo kvetiny. Kvôli tomu je tu fairtrade. Fairtrade je dobrý obchod. Ľuďom z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky dáva možnosť uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok, dostávajú spravodlivo zaplatené, ich deti môžu chodiť do školy a pestujú s ohľadom na životné prostredie.


FSC

Forest Stewardship Council (FSC) je nezávislá, medzinárodná, mimovládna organizácia (združenie), ktorá bola založená v roku 1993 v Mexiku. FSC poskytuje pre ľudí s rôznymi záujmami a zameraním fórum na diskusiu, úvahy, analýzu a riešenie problémov o obhospodarovaní lesov v danej krajine a svete. Cieľom organizácie je podpora zodpovedného obhospodarovania lesov v celosvetovom meradle.


GOTS - Global Organic Textile Standard

Global Organic Textile Standard ( GOTS ) je uznavaný ako popredná svetová norma pre spracovanie textílií vyrobených z organických vlákien, vrátane ekologických a sociálnych kritérií, opierajúci sa o nezávislú certifikáciu celého dodávateľského reťazca.


ICEA

ICEA, Environmentálny a Etický Certifikačný Inštitút, je Konzorcium, ktoré kontroluje a certifikuje spoločnosti, ktoré svoje obchodné a výrobné aktivity vykonávajú s rešpektom a ohľadom na ľudí a prírodu, obhajujú dôstojnosť zamestnancov a pracovníkov a chránia práva spotrebiteľov.


Natural Cosmetics Standard

NCS (Natural Cosmetics Standard) Prírodná kozmetická norma je certifikácia prírodných výrobkov. Norma poskytuje riešenie pre podniky, ktoré sa nechcú pripojiť k združeniu a usilovať o certifikáciu, ktorá nie je spojená s prácou združenia. Týmto spôsobom nedochádza k žiadnym zvýšeným nákladom na členstvo a využitie loga - sú vynaložené len náklady na certifikáciu.


Nordic Ecolabel


PhytoTrade Africa

PhytoTrade Africa bola založená v roku 2001 ako obchodné združenie pre výrobu prírodných produktov v Južnej Afrike. “Prírodné produkty” sú produkty odvodené a vyrobené z pôvodných rastlín Južnej Afriky; patria medzi ne potraviny, nápoje, oleje a prísady používané v potravinárskom a kozmetickom priemysle.


Produkt ekologického zemědělství

Produkt ekologického poľnohospodárstva (Produkt ekologického zemědělství) - biopotraviny vyrobené v Českej republike musia být označené touto národnou značkou, tzv. biozebrou, ako aj novým európským logom. Biopotraviny z dovozu môžu byť označené biozebrou, ale nemusia. Označenie garantuje, že potraviny sú vyprodukované bez použitia umelých hnojív, pesticídov a s citlivým prístupom ku zvieratám.


Soil Association

Soil Association bola založená v roku 1946 skupinou farmárov, vedcov a nutričných poradcov, ktorí pozorovali priame prepojenie medzi poľnohospodárskymi praktikami a rastlinami, zvieratami, ľudmi a environmentálnym zdravím.


Stop Climate Change

Ekologicky produkované jedlo je zdravé a má pozitívny efekt na životné prostredie. Ochrana nášho prírodného bohatstva môže zabezpečiť bezpečnosť nášho jedla s plnou satisfakciou. Nanešťastie, aj ekologická produkcia potravín, takisto aj iných výrobkov, nevyhnutne vyžaduje výrobné procesy, pri ktorých sa uvoľňuje oxid uhličitý, ktorý spôsobuje skleníkový efekt.


Vegan

Vegan Society bola založená Donaldom Watsonom a 6 ďalšími, podobne zmýšľajúcimi vegetariánmi v Novembri v roku 1944. Rozhodli sa vytvoriť novú spoločnosť a prijali nové meno, ktoré ich najlepšie vystihovalo – vegan, odvodené od VEGetariAN.


Vegan OK

Vegan OK

VEGAN OK je najznámejší etický certifikát/štandard, ktorý združuje viac ako 1 000 spoločností, služby a desiatky tisíc výrobkov certifikovaných po celom svete.